Dyrektor Szko艂y:
mgr Barbara Obsza艅ska

 


 

Wicedyrektorzy:

mgr Irena Jasku艂a

mgr in偶. Jadwiga Gara

mgr Adam Dzia艂o

 

Wszystkim uczniom i s艂uchaczom Zespo艂u Szk贸艂 Zawodowych i Og贸lnokszta艂c膮cych 
w Bi艂goraju 偶yczenia zdrowych, pogodnych i weso艂ych oraz bezpiecznych wakacji
sk艂ada Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
2014. ZSZiO Bi艂goraj